Back to Top
Tirana Ime Screenshot 0
Tirana Ime Screenshot 1
Tirana Ime Screenshot 2
Tirana Ime Screenshot 3

About Tirana Ime

Vodafone në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë përmbledhin në këtë aplikacion shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. Këtu përfshihen informacione mbi trafikun dhe transportin në qytet, turizmin, mundësinë për të raportuar situata problematike, mundësinë për të paguar parkimin nëpërmjet celularit si dhe shumë informacione të tjera të vlefshme.

Funksionalitetet kryesore:

• Raporto – mundësia për qytetarët e Tiranës të raportojnë në lidhje me situata të ndryshme problematike.
• Paguaj parkim – Funksionalitet i ri, pagesa e parkimit në qytetin e Tiranës nepermjet celularit.
• Transporti
Korsi per bicikleta – informacion në lidhje me linjat e transportit publik në qytetin e Tiranës.
Transporti publik – informacion në lidhje me linjat e transportit publik në qytetin e Tiranës.
Taksi – informacion në lidhje me taksitë në qytetin e Tiranës
Parkimet –informacion në lidhje me vendparkimet në qytetin e Tiranës
• Turizmi – listë me pikat e interesit për turizmin në Tiranë të shfaqura edhe në hartë.
• Trafiku
Harta e trafikut – informacion në kohë reale mbi situatën e trafikut në Tiranë, i shoqëruar me një pamje harte.
Pamje nga trafiku - vizualizohen në kohë reale imazhe të situatës së trafikut në qytetin e Tiranës.
Njoftime – mundësinë për t’u informuar në rastin kur trafiku në një rrugë është i ngarkuar ose i bllokuar, etj
• Info – Informacione të përgjithshme në lidhje me qytetin e Tiranës.

author
I.LOVE YOU TIRANA
A Google user
author
Very nice.
Petrit Halili
author
Useful
Denis Mani